افتتاح حساب و کردیت کارت در ترکیه

خدمات افتتاح حساب بانکی در ترکیه

بدون اقامت ترکیه ما میتوانیم برای شما حساب بانکی در ترکیه باز کنیم و به همراه آن دبیت کارت و کردیت کارت داشته باشید.

مدارک لازم جهت افتتاح حساب بانکی پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار می باشد.

ما تمامی مراحل را برای شما انجام میدهیم.

شما میتوانید حساب رسمی لیر و دلار و یورو داشته باشید و از تمامی کشورها میتوانید دریافت و پرداخت داشته باشید.

همچنین کارت کردیت معتبر و قابل استفاده در تمامی کشورها داشته باشید.

اجرت خدمات ۲۰۰ دلار می باشد

افتتاح حساب در ترکیه

با ما میتوانید تماس بگیرید

Recommended Posts