دلایل رد شدن درخواست اجازه کار برای خارجی ها

رد شدن اجازه کار برای خارجی ها

در این مقاله برای هموطنان عزیزمان که قصد گرفتن اقامت در ترکیه و اخذ مجوز کار درکشور ترکیه را دارند، دلایل رد شدن درخواست مجوز کار از طرف وزارت کار و تامین اجتماعی را توضیح می دهیم.

با خرید ملک در ترکیه تابعیت این کشور را دریافت کنید و از امکانات شهروندی این کشور بهره مند شوید.
کل مردم جهان هرروز شاهد رشد اقتصادی کشور ترکیه می باشند و همین مسئله خارجیان بسیاری را روانه این کشور کرده است.

این دلایل به شرح ذیل می باشد:
1- در صورتی که وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه سیاستی مبنی بر جذب نیروی کار خارجی نداشته باشد به درخواست ها جواب رد داده می شود.
2- ارائه دادن اسناد و مدارک جعلی به وزارت کار و تامین اجتماعی.
3- کافی نبودن دلایل کارفرما برای جذب نیروی خارجی.
4- درخواست مجوز کار برای شغل هایی که برای خارجی ها ممنوع است.
5- افرادی که تخصص و صلاحیت درارتباط با کار مورد تقاضا یشان ندارند.
6- درخواست مخالف با معیارهای وزارت کار و تامین اجتماعی باشد.
7- افرادی که اجازه ورود به ترکیه به آنها داده نشده، افرادی که به آنها ویزا داده نشده و افرادی که از ترکیه اخراج شده اند.
8- خارجیانی که ترکیه، کشور آنها را به رسمیت نمی شناسد.
9- خارجیانی که در مهلت مقرر که از طرف وزارت کار و تامین اجتماعی نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام ننمایند، درخواست آنها رد می شود.
10- خارجیانی که نظم، امنیت و سلامت عمومی ترکیه را تهدید می کنند.

موسسه حقوقی  ادا در زمینه سرمایه گذاری درترکیه، خرید خانه در ترکیه، گرفتن پاسپورت ترکیه، اجاره خانه در استانبول و… در خیابان بغداد در قسمت آسیایی استانبول در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

Recommended Posts