Photo by: Angelique Emonet

شهروندی ترکیه

در سال های اخیر ترکیه پس از دوبی به یکی از مقاصد اصلی مهاجران ایرانی تبدیل شده است. دولت ترکیه امروزه از مهاجران و به ویژه سرمایه گذاران در این کشور حمایت قابل توجهی می کند. برای اخذ شهروندی ترکیه روش های مختلفی وجود دارد که ما به بررسی کامل این روش ها می پردازیم. این روش ها عبارتند از: اخذ شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک ، اخذ شهروندی ترکیه از طریق ازدواج با یک شهروند ترک ، اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری مستقیم در خاک ترکیه و اخذ شهروندی ترکیه از طریق اقامت بلند مدت از جمله اجاره ملک یا اجازه کار یا خرید ملک هایی با ارزش کمتر از 250هزار دلار. 

روش های اخذ شهروندی کشور ترکیه

EnglishSaudi Arabia