قانون وارث ملک در ترکیه

وارث املاک در ترکیه

وارث املاکی که در ترکیه میخریم چه کسی است؟ پس از فوت ما چه اتفاقی برای مستغلات ما می افتد؟ چه کسی اجازه استفاده از اموال ما را دارد؟

این ها سوالاتی هست که معمولا افراد در زمان خرید ملک در ترکیه از وکلای رسمی می پرسند.

قانون ارث برای خارجیانی که املاک دارند در ترکیه ، دقیقا مانند شهروندان ترکیه است. هنگام تقسیم ارث پس از فوت صاحب املاک، دادگاه ترکیه نام وارثین را از کشوری که قبلا زندگی می کردین را استعلام می کند.

برای این منظور چه اقداماتی انجام دهیم؟

پیشنهاد این است که یک وصیت نامه برای اموال خود در ترکیه توسط دفاتر اسناد رسمی در ایران تهیه نمایید. و یک وصیت نامه مشابه آن در ترکیه تهیه کنید. که برای این منظور مدارکی باید آماده کنید از جمله ترجمه رسمی پاسپورت به زبان ترکی و سند ملک ها و پاسپورت های وارثان و چند قطعه عکس رسمی.

همچنین نیاز به دو نفر شاهد که شهروند ترکیه باید باشند. و یک مترجم رسمی که از طرف دولت اعزام می شود که مترجم بصورت شفاهی و به فارسی متن وصیت نامه را برای شما می خواند و شما تایید می نمایید.

وصیت نامه در سه نسخه تهیه می شود که یک نسخه برای خود فرد، یک نسخه در دفتر اسناد رسمی و یک نسخه به وزارت نفوس ترکیه ارسال می شود.

Recommended Posts