کار در ترکیه با استخدامی در شرکت های ترکی

کار در ترکیه

استخدام در شرکت های ترک

در صورتی که بتوانید کاری پیدا کنید که متناسب با علاقه و تخصص شما است باید به کارفرما رزومه ارسال کنید پس از ارسال رزومه متقاعد شدن کارفرما که به شما نیاز دارد به مصاحبه دعوت می شوید اگر در مصاحبه هم موفق شدید نظر کارفرمای ترک را به خود جلب کنید و استخدام شوید کارفرما باید به شما نامه ایی دهد ( بعد از استخدامی شما ) شما نامه را به اداره مهاجرت برده و می توانید اقامت کاری بگیرید .

قرار داد های کار در ترکیه به طور معمول یک ساله است بعد از اتمام یک سال از قرار داد کار در ترکیه در صورت تمدید قرار داد سه ساله بسته می شود و در صورت تمدید قرار داد پس از سه سال قرار داد کاری هشت ساله با شما می بندند .

نکته مهم این است که قبل از ارسال و پرداخت هرگونه وجه به کارفرمای ترک حتما با مشاوران حقوقی مشورت کنید تا کلاه برداری نباشد و ضرری نکنید.

 

Recommended Posts