مراحل ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت و مراحل آن در کشور ترکیه ( شهرهای انکارا ، استانبول ، ازمیر ، کوش آداسی ، انتالیا، آلانیا ، بدروم )

1- تنظیم اساسنامه و فرم های مخصوص تاسیس شرکت

2- مراجعه به اداره دارایی و اخذ شماره مالیاتی شرکا

3- تایید اساسنامه در دفتر خانه رسمی

4- مراجعه به اتاق بازرگانی برای ثبت شرکت

5- چاپ روزنامه رسمی

6- تایید نمونه امضا و وکالت نامه در دفترخانه

7- تنظیم فرم اداره دارایی و مراجعه و تحویل اسناد مربوطه به اداره مذکور برای بررسی اسناد و بازدید و تایید آدرس دفتر شرکت توسط بازرسان آن اداره

8- بازدید و تایید آدرس شرکت توسط بازرسان اداره دارایی

9- اخذ شماره مالیاتی شركت پس از بازدید و تایید آدرس

10- اخذ كارت بازرگانی

11- تصدیق دفاتر حسابداری

12-گشایش حساب بانكی شركت

13- معرفی حسابدار

Recommended Posts