مالیات در ترکیه

مالیات در ترکیه

نرخ مالیات در ترکیه

مالیات در کشور ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد

دولت ترکیه به دلیل اینکه دچار تورم نگردد بر روی این مسئله بسیار حساس می باشد و بر خلاف ایران که در پایان سال مالیات محاسبه و پرداخت می گردد، در کشور ترکیه در پایان هر سه ماه اظهارنامه های مالیاتی ارائه می گردد.

مالیات های پرداختی در کشور به دو دسته سود و زیان و مالیات هایی که از منبع اصلی گرفته می شود تقسیم شده است.

در صورت ثبت شرکت چه مالیات هایی در پایان ماه یا پایان هر سه ماه باید پرداخت شود:
مالیات بر درآمد
مالیات بر اجاره
مالیات بر حقوق مشاوران و کارمندان شرکت
و…

مالیات در ترکیه
مالیات در ترکیه

مالیات بر در آمد در ترکیه

این نوع مالیات در پایان سال و از روی فاکتورهای صادر شده محاسبه می گردد.
فاکتورهای فروش به صورت مالیات بر ارزش افزوده و دیگری در صورت وجود فاکتور بیشتر از 5 هزار لیر باید به دولت اعلام گردد.
در صورتی که شرکتی مالیات بر ارزش افزوده نداشته باشد باید اظهارنامه خالی به دولت ارائه دهد، بهای این نوع اظهارنامه38/8 می باشد.
بهای مابقی اظهارنامه ها 108 لیر می باشد.

مالیات بر اجاره در ترکیه

این مالیات به عهده شخص مستاجر می باشد و در پایان هر سه ماه باید پرداخت شود.

مالیات بر حقوق کارمندان در ترکیه

این مالیات بر حسب حقوق پرداختی به کارمندان محاسبه می گردد.
اگر تعداد کارکنان کمتر از 10 نفر باشد هر سه ماه یکبار اما اگر بیشتر از 10 نفر باشد باید در پایان هر ماه پرداخت گردد.

جهت اطلاعات بیشتر برای اقامت در ترکیه و سرمایه گذاری در ترکیه با مشاوران حقوقی ما تماس بگیرید.

در صورتیکه سوال یا پیشنهادی در مورد مسائل حقوقی در ترکیه دارید میتوانید در بخش یادداشت های سایت ثبت کنید