Eda Hukuk Bürosu; ortakları olan uzman avukatlar ile ülkemizdeki gayrimenkul yatırımcılarına, inşaat şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hukuk Bürosunun temel çalışma alanı İnşaat Hukuku, İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Hukukudur.

Gayrimenkul yatırımcılarına, arsa sahiplerine ve inşaat şirketlerine; gayrimenkul alımı işlemleri, inşaat sözleşmeleri, imar ve yapılaşma işleri ile gayrimenkul satışları konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri veren Eda Hukuk Bürosu; çalışma alanlarında gerekli davaların açılması ve açılan davalarda savunmaların üstlenilmesi gibi avukatlık hizmetlerini de vermektedir.

İmar planı değişiklikleri ile imar planı iptali davaları ve inşaat ruhsatı iptali davaları konusunda 15 yıllık tecrübeye sahip Büromuz; öncelikle akademik bir kadro ile imar planlama ve imar hukuku konusunda bilimsel görüşler oluşturmakta ve sonrasında bu alanda uzman avukat kadrosu ile bilimsel görüşler ışığında davaları yürütmektedir.

İstanbul Fikirtepe’de 2005 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayan Büromuz, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Yasa ile birlikte “riskli yapı” ve “riskli alan” konusunda pek çok kamu kuruluşuna, belediyelere, yatırım ve inşaat şirketlerine, sitelere ve apartmanlara hukuk danışmanlığı yaparak sektördeki en deneyimli hukukçu kadrosunu oluşturmuştur.

Yabancı yatırımcılara işyeri ve konut alımı-satımı ile kiralamasında hukuk danışmanlığı hizmeti veren Büromuz; hızlı ve etkin biçimde alacakların tahsili ve tazminat davaları konularında da çalışmalar yapmaktadır.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri veya hasılat paylaşımlı inşaat yapım sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri ve mimari proje sözleşmeleri hazırlanmasında uzman olan eda Hukuk Bürosu,

inşaat ve mimari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda pek çok davayı yürütmektedir.

Eda Hukuk Bürosu; gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşüm, imar ve inşaat alanında görev üstlendiği yüzlerce projeden elde ettiği deneyimle etkin ve sonuç odaklı bir anlayış içinde hizmet vermektedir.